Partner: Logo KobietaXL.pl

„Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku” będzie tematem Dni Praw Człowieka, odbywających się na KUL w dniach 7-8 grudnia. To już 33 edycja tej konferencji. Wykłady odbędą się w sali 219 Centrum Transferu Wiedzy KUL (wejście do budynku naprzeciwko kościoła akademickiego). Otwarcie konferencji o godz. 11.00.

Punktem wyjścia obrad będzie Art.18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wykład wprowadzający „Prawo do małżeństwa – problem otwarty?”, wygłosi organizator konferencji - prof. Krzysztof Motyka. Prawo do zawarcia małżeństwa rozpatrywane będzie z perspektywy konstytucjonalisty, cywilisty, kanonisty, specjalistów zajmujących się prawem rodzinnym. Głos zabiorą również teologowie, zajmą się m.in. zagadnieniem prawa do zawarcia małżeństwa międzywyznaniowego wobec wolności religijnej i pytaniem, dlaczego małżeństwo w ogóle potrzebuje prawa. Poruszone zostaną także zagadnienia szczegółowe: problem zmiany płci po zawarciu małżeństwa, czy poligamii w świetle orzecznictwa strasburskiego. Perspektywę porównawczą wprowadzą wykłady na temat prawa do małżeństwa w Islamie, małżeństwa i związków partnerskich w prawie niemieckim, francuskim, angielskim i amerykańskim. Na koniec o społecznym odbiorze instytucji małżeństwa mówić będą socjologowie. W konferencji uczestniczyć będą naukowcy reprezentujący UJ, UAM, UKSW, UPJPII, UW, PAN, UWM.

Organizatorzy: Katedra Socjologii Prawa i Moralności, Fundacja Rozwoju KUL i Fundacja Konrada Adenauera.

Tagi:

prawo ,  małżeństwo ,  związek ,  KUL ,  sesja , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót