Partner: Logo KobietaXL.pl

ZUS przypomniał, że nie wszyscy są uprawnieni do pobierania tych dodatkowych świadczeń. W 2024 r. wysokość 13. emerytury wynosi 1780,96 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto i jest wypłacana automatycznie. Dodatkowo, od 2021 r. wypłacana jest również 14. emerytura, która ma wynieść 1780,96 zł brutto i zostanie wypłacona we wrześniu. Pełną kwotę otrzymają tylko ci seniorzy, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. 

ZUS wyjaśnił, że osoby, których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, nie mają prawa do 13. emerytury. Podobnie, osoby z zawieszonym prawem do świadczeń na dzień 31 października oraz ci, którzy otrzymują wyższe dochody niż ustalone limity, nie otrzymają 14. emerytury. W przypadku przekroczenia 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia obie dodatkowe emerytury podlegają zwrotowi. 

Zmiany w limitach dorabiania do emerytury weszły w życie w marcu 2024 r. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7 540,36 zł. Gdy emeryt zarobi 70 proc. tej kwoty, jego emerytura zostanie zawieszona. Przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje całkowitym zawieszeniem świadczenia. 

Zasady te dotyczą seniorów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. 

Tagi:

prawo ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót