Partner: Logo KobietaXL.pl
Gdzie można legalnie grillować? Na terenie własnej posesji nie można prowadzić otwartego ognia na obszarze mniejszym niż 100 m od granicy lasu, łąk i torfowisk oraz wszystkich innych, dla których wyznaczono taką strefę. Ognisk nie wolno rozpalać w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki oraz 10 m od miejsc, w których składowane są łatwopalne płody rolne takie jak siano lub zboże.
 
Osoba rozpalająca grilla lub ognisko staje się prawnie odpowiedzialna za tą czynność i będzie odpowiadała za ewentualne powstałe szkody. Ognia nie mogą wzniecać osoby niepełnoletnie. Nadzór nad osobą poniżej 18. roku życia sprawują rodzice lub opiekunowie i to oni odpowiadają za swojego podopiecznego.
 
Grillowanie na balkonie nie jest jednoznacznie zabronione, o ile przepisy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni tego nie zakazały. Każdy z sąsiadów, jeśli uzna, że dym lub zapach utrudnia mu funkcjonowanie, może wezwać służby mundurowe, a te mogą nakazać zaprzestanie grillowania i określić wysokość mandatu.
 
Grillowanie i palenie ogniska mają wpływ na środowisko naturalne. Węgiel drzewny lub brykiet stosowany w grillach to pochodne drewna, które często pochodzą z nielegalnej wycinki. Ponadto, produkcja chemicznych rozpałek jest szkodliwa dla środowiska.
 
Choć grillowanie w 100 proc. ekologiczne jest niemożliwe, można podjąć pewne działania, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Materiał do spalania powinien pochodzić z legalnych źródeł. Unikaj chemicznych rozpałek. Nigdy nie spalaj śmieci i odpadów, które należy segregować. Przygotowując menu, możemy korzystać z produktów wegetariańskich, tak aby unikać spożywania mięsa. Po zakończonym grillowaniu, należy posegregować odpady i wyrzucić je do odpowiednich pojemników.
 
Grillowanie i palenie ogniska to nie tylko przyjemność, ale również odpowiedzialność. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać przepisów prawa i dbać o środowisko.
 
 
 
 
 
 

Tagi:

porady domowe ,  ognisko , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót