Partner: Logo KobietaXL.pl

Umowa pożyczki prywatnej – nie warto pożyczać "na słowo"

Umowa pożyczki to jeden z najważniejszych elementów w procesie pożyczania. Zawarte są w niej wszystkie, niezbędne informacje dotyczące przeprowadzanej transakcji. Na jej podstawie można dochodzić również ewentualnych roszczeń. Dlatego decydując się na udzielenie pożyczki prywatnej, warto dla pełnego bezpieczeństwa spisać umowę. W ten sposób, w przypadku braku spłaty pożyczki, zdecydowanie łatwiej odzyskamy naszą należność.

A jak przedstawia się to w świetle prawa? Wedle art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 złotych, powinna być stwierdzona pismem. Nie jest to zatem obowiązek, a jedynie zalecenie. Co ważne, artykuł ten nie przewiduje rygoru nieważności.

Konsekwencją zastrzeżenia formy pisemnej bez rygoru nieważności jest to, że w razie niezachowania zalecanej formy w ewentualnym sporze nie będzie dopuszczalny dowód ze świadków (art. 74 § 1 K.c.). Dlatego też obecność świadka przy wręczeniu większej gotówki niż 500 zł niewiele nam pomoże. Jednak w sytuacji, kiedy fakt zawarcia umowy będzie sporządzony na piśmie, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron będzie w sporze dopuszczalny (art. 74 § 2 K.c.). W związku z tym warto odebrać choćby pisemne pokwitowanie od pożyczkobiorcy.

Prywatna pożyczka na konto a prywatna pożyczka do ręki

Możemy spotkać się z sytuacją, w której mimo, że umowa pożyczki została sporządzona na piśmie, pożyczkobiorca upiera się, że nie otrzymał od nas gotówki. Istnieją jednak dwa sposoby zabezpieczenia się przed taką możliwością. Po pierwsze, w umowie pożyczki można spisać podpunkt, który jasno określałby, że gotówka została już przekazana.

Drugą możliwością jest przelanie pieniędzy pożyczkobiorcy bezpośrednio na konto. Warto również wydrukować i zachować potwierdzenie przelewu. Na tej podstawie zdecydowanie łatwiej dochodzić ewentualnych roszczeń. Jeśli pożyczkę przekazalibyśmy do ręki, o wiele trudniej udowodnić, że transakcja została już przeprowadzona.

Prywatne pożyczki na weksel – czyli dlaczego warto pomyśleć o zabezpieczeniach?

Decydując się na udzielenie zobowiązania osobie prywatnej warto również pomyśleć o zabezpieczeniu spłaty pożyczki. Można tego dokonać na kilka sposobów. Jedną z najbezpieczniejszych i tym samym najpopularniejszych opcji jest hipoteka. Można ją ustanowić na nieruchomości, która stanowi własność pożyczkobiorcy, jak i innego podmiotu trzeciego, który wyrazi na to zgodę. Takie ustanowienie hipoteki pozwoli pożyczkodawcy odzyskać swoją należność.

Ważne - do ustanowienia hipoteki niezbędny jest akt notarialny sporządzony przez notariusza.

Innymi sposobami zabezpieczenia spłaty pożyczki może być zastaw (zwykły lub rejestrowy), dobrowolne poddanie się egzekucji, przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz weksel.

Poręczenie pożyczki prywatnej

Dobrym zabezpieczeniem pożyczki okaże się również jej poręczenie. Przez umowę poręczenia, tzw. żyrant lub gwarant zobowiązuje się względem pożyczkodawcy spłacić zadłużenie, w sytuacji, gdy nie wywiąże się z tego zadania pożyczkobiorca.

Aby zostać poręczycielem trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią oraz posiadać odpowiednią zdolność kredytową, na zwiększenie której mamy z resztą wpływ. Ponadto żyrant powinien uzyskiwać stałe, miesięczne dochody. Dzięki temu pożyczkodawca zyska pewność, że poręczyciel w razie braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, będzie miał możliwość uregulowania długu. Dodatkowo sam gwarant nie powinien mieć zadłużeń, a jego nazwisko nie może figurować w bazach dłużników.

Co ciekawe mimo, że poręczycielem może zostać każda osoba spełniająca określone warunki, najczęściej żyrantami zostają osoby spokrewnione z pożyczkobiorcą.

Szybkie pożyczki przez internet – pewność i bezpieczeństwo

Doskonałą alternatywą pożyczek prywatnych są szybkie pożyczki online w firmach pożyczkowych. Chwilówka to doskonały sposób na przejściowe problemy finansowe. Proces wnioskowania jest bardzo prosty, a formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. Ponadto instytucje pozabankowe, w przeciwieństwie do banków znacznie mniej rygorystycznie oceniają potencjalnego klienta.

Firmy pożyczkowe oferują również wiele atrakcyjnych promocji dedykowanych nowym, jak i stałym klientom. Dodatkowo część z nich przygotowuje programy lojalnościowe, dzięki czemu można skorzystać z atrakcyjnych zniżek i rabatów.

Ważne - w poszukiwaniach najlepszej oferty pożyczki chwilówki, niezastąpionym wsparciem może okazać się pośrednik pożyczkowy.

artykuł partnera

Tagi:

pieniądze ,  pożyczka ,  długi , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót